Udbydere

BODAHL MØBLER ApS
LUNDHOLMVEJ 23
DK – 7500 HOLSTEBRO

Tel.: +45 20 99 02 80
eMail: info@bodahlmoebel.dk

Adm. direktør: Flemming Dahl
Jurisdiktion: Lokal domstol Vinderup
Momsregistreringsnummer iht.: DK 333 653 14

BODAHL MØBLER frasiger sig ethvert ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de tilvejebragte informationer.
Garantikrav af enhver art mod BODAHL MØBLER, der skyldes anvendelse eller manglende anvendelse af de givne informationer eller ved anvendelse af fejlagtige eller ufuldstændige informationer, er udelukket, hvis der fra BODAHL MØBLER’s side ikke foreligger forsætlig eller grov uagtsomhed.

Alle tilbud er uden forbindende. BODAHL MØBLER forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette de offentliggjorte materialer eller tilbud helt eller delvist og uden forudgående varsel eller at indstille de offentliggjorte materialer midlertidigt eller endegyldigt.

Alle de på vores hjemmeside nævnte og evt. tredjeparts-beskyttelse mærker og varemærker er uden begrænsninger underkastet bestemmelserne i den til enhver til gældende varemærkeret samt ejendomsretten for de pågældende registrerede indehavere.
Alene på grundlag af nævnelsen kan det ikke konkluderes, at det pågældende mærke eller varemærke
ikke er beskyttet en tredjeparts rettigheder.

Ophavsretten (copyright) for offentliggjorte objekter, fremstillet af BODAHL MØBLER selv,
vil fortsat udelukkende tilhøre BODAHL MØBLER.

Enhver gengivelse eller anvendelse af grafik, tekster, lyddokumenter og videosekvenser i andre elektroniske
eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale herom.

Hvis BODAHL MØBLER giver brugeren ret til at sætte ordlisteartikler, produktanmeldelser, tagging,
kommentarer eller andre funktioner samt selvforfattede tekster på www.bodahlmoebler.dk eller www.bodahlmoebel.dk, vil disse være underkastet følgende begrænsninger:

 • Alle tekster, som indeholder amoralsk, pornografisk, ungdomsskadeligt eller voldsforherligende materiale,
  er principielt forbudt.
  Det samme gælder indhold, der fremmer eller forherliger vold eller racediskrimination,
  som er stødende eller nedrakkende.
 • Produktanmeldelser og tags er hverken beregnet til kommunikation mellem de forskellige brugere,
  ligesom de heller ikke er tænkt til at give vurderinger af vores ydelser. Det samme gælder enhver kritik,
  som ikke er møntet på selve produktet, samt upassende kommentarer.
  Anmeldelser bør være begrundet så nøjagtigt som muligt, så de er relevante for andre brugere.
  Bemærkninger som fx “Fingrene væk” er ikke relevante og utilstrækkelige til, at andre brugere
  kan danne sig et indtryk af produktet.
 • Ordlisteartikler eller -ændringer, som ikke svarer til de faktiske kendsgerninger, skal udelades.

BODAHL MØBLER giver ingen personer en garanteret ret til offentliggørelse af selvforfattede tekster,
og vi forbeholder os til enhver tid retten til at slette indlæg, som strider mod ovenstående forskrifter.
Ved forsætlig overtrædelse forbeholder vi os udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt.
Når vi standser tekster, får brugeren et uindskrænket, uigenkaldeligt og tidsubegrænset forbud
mod at bruge BODAHL MØBLER. Vi beder dig venligst gøre os opmærksom på tekster,
som du måtte finde anstødelige eller upassende og ikke overholder vores retningslinjer.
De pågældende tekster vil omgående blive kontrolleret og evt. fjernet.

Disse bestemmelser skal betragtes som en del af ethvert af BODAHL MØBLER’s internet-tilbud,
og hvis dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt
overholder det gældende retsgrundlag, vil de øvrige dele af dokumentet forblive uændret,
både hvad angår indhold og gyldighed.

Comments are closed.